Altijd inbegrepen in de prijs:

Zijn uitstekende voorwerpen verzekerd?

Schade veroorzaakt door uitstekende voorwerpen, niet eigen aan het voertuig, wordt niet gedekt door de polis van de huurwagen.

Nederlands