Altijd inbegrepen in de prijs:

Privacy

1. Huurwagens Mols gegevensbescherming

We vragen uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Dit helpt ons uw reservatie te verwerken, u te contacteren indien we problemen hebben met uw aanvraag of om u een elektronische bevestiging van de reservatie te sturen.

Wij gebruiken de volgende beleidsregels met betrekking tot bescherming van klantengegevens:

We zullen de persoonlijke informatie die van deze website bekomen wordt, bewaren bij onze gegevens, teneinde ons te helpen bij het inhouden en verbeteren van onze administratie en het beheer van onze verhuuractiviteit. Uw persoonlijke informatie zal niet voor andere doeleinden gebruikt worden, tenzij u ons daarvoor uw toestemming heeft gegeven.

De klanten mogen ten allen tijde de informatie die over hun bestaat inzien en er de nodige verbeteringen in aanbrengen om de gegevens te actualiseren.
Om de informatie in te zien, contacteert u Huurwagens Mols, Bedrijvenstraat 7, 2235 Hulshout, met vermelding van uw naam en adres.

2. Welke gegevens houdt Huurwagens Mols nog bij?

IP adres: We bewaren uw IP adres wanneer u onze website bezoekt. Dit identificeert enkel uw ISP (Internet Service Provider) en bevat geen informatie over uzelf als individu. Wij gebruiken deze informatie om een beter inzicht te krijgen over de oorsprong van ons websiteverkeer.