Altijd inbegrepen in de prijs:

Wat moet ik doen bij verkeersovertredingen of retributies?

Als Huurwagens Mols een verkeersovertreding ontvangt wordt deze teruggestuurd naar het politiekantoor dat de overtreding heeft uitgeschreven, tesamen met een kopie van het huurcontract van de wagen. De politie neemt daarna zelf contact op met de huurder om de betaling van de boete te innen.
Ontvangen we een retributie (parkeerboete), wordt een kopie er van naar de huurder gestuurd ter informatie.
Ofwel wordt de retributie dan via de kredietkaart afgerekend, ofwel wordt het bedrag afgehouden van de waarborg als deze nog niet werd teruggestort, ofwel wordt er een rekening naar de huurder gestuurd als de retributie pas bij Huurwagens Mols is toegekomen nadat het saldo reeds werd teruggestort.  De klant dient dan binnen de 8 dagen deze retributie aan Huurwagens Mols te betalen.

Nederlands