Altijd inbegrepen in de prijs:

Moet ik het volledige bedrag betalen als ik de huurwagen vroeger dan afgesproken binnenbreng?

Er wordt steeds de effectieve huurperiode aangerekend, plus een winstderving van 10% bij het vroegtijdig binnen brengen.

Nederlands